Presidenten och fru Jenni Haukios eventuella närvaro preciseras senare, när tidtabellerna för Finlands 100-årsjubileum fastställs

Republikens president Sauli Niinistö har lovat att bli skyddsherre över segelsskeppsevenemangen The Tall Ships Races som arrangeras i sommar i Kotka och Åbo. Presidenten och fru Jenni Haukios eventuella närvaro preciseras senare, när tidtabellerna för Finlands 100-årsjubileum fastställs. The Tall Ships Race är det största segelskeppsevenemanget i Europa. Det samlar årligen miljoner seglingsvänner i värdstäderna som varierar från år till år. Evenemangets tyngdpunkt ligger på ungdomsverksamheten, den internationella karaktären och den goda gemenskapsandan. Evenemanget ordnas vart fjärde år längs Östersjön. The Tall Ships Races är en del av det officiella programmet under Finlands 100-årsjubileum och stöder för sin del finsk kultur och finländarnas samhörighetskänsla. Jubileumsårets tema ”Tillsammans” passar fint in i den internationella och mångkulturella andan som råder på The Tall Ships Races. Åbo och Korka framhäver i sina egna aktiviteter betydelsen av att skydda Östersjön och lyfter kraftigt fram temat under evenemanget.