Parade of Sails

Parade of Sails inleds på söndagen den 23.7 kl. 14 när de första fartygen kastar loss i Aura å och seglar mot Erstan.

Fartygens gemensamma start från Erstan 23.7 från kl. 14

Fartygen börjar kasta loss vid Aura å söndagen 23.7 kl. 14.00. Segelparaden Parade of Sails kan ses vid Erstan ca kl. 14.30–18. Från Erstan tar fartygen riktning mot Utö. Tävlingsstarten mot Klaipeda i Litauen börjar måndagen 24.7 kl. 12 vid startlinjen som ligger cirka 10 nautiska mil söder om Utö.

Av tradition samlas det en stor mängd människor i Runsala folkpark för att se fartygen segla iväg.