Siirry sisältöön sitemap
Etusivu > Saavutettavuusseloste

SAAVUTETTAVUUSSELOSTE

Tämä seloste on laadittu 16.1.2024

Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten TallShipsTurku.fi-verkkopalvelussa noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista.

Miten olemme testanneet saavutettavuutta?

Tämän saavutettavuusselosteen huomiot perustuvat kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkopalvelu laissa määritellyt vaatimukset. Siili Solutions Oy on tehnyt saavutettavuusauditoinnin TallShipsTurku.fi-verkkopalvelusta 16.1.2024. 

Saavutettavuusuditointi on tehty Euroopan komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2018/1524 artiklan 5 mukaista yksinkertaistetun valvonnan menetelmää käyttäen.

Saavutettavuusauditoinnin tuloksia on käytetty tukena sivuston saavutettavuuden tarkastelussa ja saavutettavuuspuutteiden korjaamisessa.

Miten saavutettava TallShipsTurku.fi-verkkopalvelu on?

TallShipsTurku.fi-verkkopalvelu täyttää suurelta osin lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1). TallShipsTurku.fi-verkkopalvelussa on joitakin saavutettavuuspuutteita, jotka on kuvattu tarkemmin alempana.

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät vielä ole saavutettavia:

  • Sivustolla on esiintyy samoja linkkejä samalla sivulla useaan kertaan.
  • Sivustolla on linkkejä, jotka osoittavat selailtavaan sivuun (itseensä).
  • Sivustolle tuoduissa sosiaalisen median sisällöissä toistuu useasti sama kuva samalla ALT-tekstillä.
  • Kuvien ALT-teksteissä esiintyy puutteita.
  • Sivustolla on navigaatiossa tekstivasteeton elementti

Tunnistetut saavutettavuus puutteet pyritään korjaamaan 31.3.2024 mennessä.

Äänituki

Mobiilikäyttäjillä iOS- ja Andorid-käyttöjärjestelmien laitteissa tekstit voi kuunnella ilman erillistä applikaatioiden lataamista. Tietokoneen käyttäjillä apuna toimii esimerkiksi ilmainen Microsoftin Edge-selaimessa oleva Lue ääneen -toiminto. Myös tietokoneelle asennetut erilliset ruudunluku- ja puhesynteesiohjelmat mahdollistavat äänituen käytön lukemisessa ja luetun ymmärtämisessä.

Saavutettavuusvaatimukset eivät koske tiettyjä sisältöjä

Verkkopalvelusta ulos ohjaavien linkkien takaa löytyvä digitaalinen palvelu tai verkkosivusto on kyseisen palvelun tarjoajan vastuulla ja sen saavutettavuus on kuvattu omassa saavutettavuusselosteessaan.

Tall Ships Races Turkua varten käytetyissä sosiaalisen median palveluissa saavutettavuus huomioidaan kunkin kanavan ja välineen tarjoamien mahdollisuuksien puitteissa. Sivustolle on tuotuna näistä lähteistä sisältöjä.

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa? 

Pyrimme jatkuvasti parantamaan TallShipsTurku.fi-verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi. Vastaamme yleensä viikon sisällä. Lain mukainen vastausaika on enintään 14 vuorokautta.

Anna saavutettavuuspalautetta tällä verkkolomakkeella

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen palvelusta vastaavalta saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)

Tukea käyttäjille, joille digipalvelut eivät ole saavutettavissa

Digitukea on mahdollista saada Kauppatorin Monitorissa (Aurakatu 8, 20100 Turku) sekä Turun kirjastoissa.

Turun kaupungin verkko- ja digipalvelujen saavutettavuutta tarkastellaan jatkuvasti

TallShipsTurku.fi-verkkopalvelusta vastaa Turun kaupunki. Haluamme, että mahdollisimman moni käyttäjä pystyy käyttämään digitaalisia palvelujamme. Otamme saavutettavuuden huomioon digitaalisten palvelujen kehityksessä ja teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi.

Turun kaupungin saavutettavuusosaamista kehitetään suunnitelmallisesti ja määrätietoisesti. Kaupungin saavutettavuuden puitesopimustoimittajat arvioivat kaupungin nykyiset digitaaliset palvelut ja verkkosivustot. Arvioinnin perusteella palveluiden saavutettavuutta kehitetään lain vaatimalle tasolle kunkin palvelun osalta.

Uusien verkkopalveluiden kehittämisessä ja hankinnassa saavutettavuus huomioidaan alusta lähtien. Saavutettavuuskoulutusta järjestetään kaikille osapuolille, jotka osallistuvat verkkopalveluiden kehittämiseen ja niiden sisältöjen tuottamiseen.