Hoppa till innehåll sitemap

Vi skyddar Skärgårdshavet tillsammans under Tall Ships Races!

09.07.2024

Storevenemanget The Tall Ships Races Turku 2024 förbinder sig att skydda Skärgårdshavet. Håll Skärgården Ren r.f. och Östersjöutmaningen stöder renhållningen av vattendragen i evenemangsarrangemangen. Vi vill också uppmuntra alla besökare att uppmärksamma sina egna vanor för Östersjöns väl.

Bild: HSR rf

Skydd av Skärgårdshavet

Närheten till Skärgårdshavet är en central del av The Tall Ships Races Turku 2024-evenemanget och skyddet av havet är därför en av evenemangets värden. Skärgårdshavet är ett känsligt område som är överbelastat på grund av mänsklig verksamhet, och Tall Ships Races har i produktionen av evenemanget satsat på konkreta åtgärder för att skydda havet.

– Reningsåtgärderna av Aura å intensifieras under hela evenemangsveckan i samarbete med lokala idrottsföreningar och Håll Skärgården Ren. Föreningens skräpinsamlingsbåt Roska-Roope rensar Aura å under evenemangsdagarna. Vi informerar också besökarna om hur man på evenemangsområdet kan undvika att skräp hamnar i miljön, berättar evenemangets medieansvariga Sissi Tengström.

En del av försäljningsintäkterna från evenemangets företagspaket doneras till Håll Skärgården Ren r.f.:s skräpinsamlingsbåt Roska-Roopes verksamhet. Fartygen som deltar i evenemanget kan tömma sina septiktankar för vidare behandling av toalettavfallet i tömningsstationen som Östersjöutmaningen har installerat vid Varvsstranden. På detta sätt förhindras att näringsämnen och bakterier som försämrar vattenkvaliteten hamnar i Skärgårdshavet.

För evenemangsbesökare

Evenemangsbesökare kan också själva delta i skyddet av Skärgårdshavet. Besökare kan till exempel se till att skräp inte hamnar i miljön utan i avsedda sopsorteringspunkter runt om i evenemangsområdet.

Östersjöutmaningen och Håll Skärgården Ren r.f. har också tillsammans med andra Östersjökommunikatörer producerat ett tipshäfte för skydd av Östersjön, där privatpersoner kan läsa om olika åtgärder som vi alla kan vidta i vardagen för Östersjöns väl.

Hur städad båtägare är du?

I evenemangets anda har Håll Skärgården Ren r.f. sammanställt en checklista för båtägare, som hjälper till med att se över hur renlig båtägare man själv är. Med ett Roope-medlemsmärke kan man också visa sitt ansvar för andra båtägare.

Checklista för städade båtägare:

  • Jag tar hand om mina sopor
  • Jag tömmer toalettavfallet i tömningsanläggningen
  • Jag släpper inte ut gråvatten i vattendrag
  • Jag gynnar Roope-hamnar
  • Jag använder inte bottenfärger med gift
  • Jag samlar och rapporterar strandskräp
  • Jag är medlem i Håll Skärgården Ren r.f.

Små gärningar ger stora resultat. Låt oss tillsammans göra ett ansvarsfullt evenemang!

Läs mer:

hallskargardenren.fi/
itamerihaaste.fi/sv/